Z nimi współpracuję/I cooperate with:

Edukacja artystyczna/Art education

Galerie sztuki/Art galleries

Targi sztuki/Art fairs

Domy aukcyjne/Auction houses

Prasa/Press

Organizacje/Organizations

Festiwale sztuki/Art festivals:

Reklamy