PL: Grafika to piękna i uniwersalna, choć wbrew pozorom wymagająca forma wypowiedzi. To język emblematów i mocnych akcentów, ale i intymnych nieraz niedomówień. Wyrazista mowa linorytu czy zmysłowość akwaforty – odpowiednio użyte – potrafią z powodzeniem odzwierciedlać ulotne emocje, fascynacje pięknem natury czy wydawałoby się niepozornymi przedmiotami, mogącymi w oczach wprawnego obserwatora urosnąć do rangi symbolicznej. Grafika ma tą jeszcze zaletę, że znakomicie utrwala to, co z natury nietrwałe – wspomnienia. Zebrane razem i wyrażone wizualnym językiem, tworzą zbiór swoistych eksponatów, świadków minionych chwil, rzeczy i przeżyć.To moje artefakty. Podobnie jak Waldemar Łysiak w książce „MW” staram się z ich pomocą zbudować własne, graficzne muzeum pamięci i wyobraźni. Łączą je w całość – ja i moje wspomnienia. Są jak pamiętnik, który snując swoją opowieść, zaprasza do podróży. (EGS)

ENG: Graphics is beautiful and versatile – but also demanding – form of expression . It is the language of emblems and strong accents , but sometimes it refers to the intimate ambiguities . Mostly operated by the creators of the visual advertising and social issues commentator, however, it may serve a completely different purpose . Expressive speech of linocuts and etchings sensuality – properly used – can successfully reflect the fleeting emotion, fascination with the beauty of nature and seemingly inconspicuous objects , that may – in the eyes of a seasoned observer – grow to the level of the symbolic . Graphics has also other advantage. It perfectly captures what is inherently unstable – memories. Brought together and expressed in the visual language, form a set of specific exhibits, witnesses of past moments , things and unforgettable experiences. They are my artifacts . Like the Polish writer Waldemar Lysiak in the book „MW”, with their assistance I try to build my own graphic museum of memory and imagination. Combine them together – me and my memories . They are like a diary, which weaves his story and invites you to travel. (EGS)

Wybrane prace z zakresu grafiki warsztatowej/Selected printmaking works:

__________________________________________________________

Kontakt i sprzedaż prac/Contact and direct sale:

e-mail: gasienicart@gmail.com

tel. +48 500 808 065

FB: www.facebook.com/catepillart

Reklamy