Emilia GĄSIENICA-SETLAK (ur. 1986 r. w Zakopanem) 

IMG_8163

PL: Abiturientka zakopiańskiego Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara ze specjalnością „Meblarstwo Artystyczne”, 2005 r. Studiowała w pracowniach prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej i prof. Leszka Misiaka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Bogdana Migi otrzymała w 2011 roku. Zajmuje się malarstwem oraz grafiką warsztatową. Meritum jej zainteresowań artystycznych są kolor, syntetyczna kompozycja oraz ich relacje z otoczeniem. Zróżnicowana twórczość malarki układa się w cykle tematyczne, z których najbardziej rozpoznawalne to abstrakcjonistyczne „Forma przejściowa” i „Zmierzch”, rozpięty pomiędzy neofowizmem i realizmem „Lux In Tenebris” oraz „Umizgi”, czerpiące z tradycji postimpresjonistów, „barwnych” okresów Picassa, a czasem wręcz z estetyki pop artu. Podzielając pogląd Cycerona, głoszący, że „sztuka wymaga uznania”, wystawia chętnie i dużo, zarówno w Polsce jak i Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Emiratach Arabskich, Bułgarii oraz na Węgrzech. W dorobku ma udział w dwudziestu sześciu wystawach indywidualnych oraz w ponad sześćdziesięciu wystawach zbiorowych i targach sztuki. Prace artystki znajdują się w polskich i węgierskich zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Jej prace ilustrują okładki książek Swetosława Minkowa „Siła nieczysta” (Wyd. „Scriptum”, 2005) i „Nazwy wodne dorzecza Wisły” dr Urszuli Bijak (Instytut Języka Polskiego PAN, 2013) oraz gościły na okładce prestiżowego czasopisma „Women In Art 278 Magazine”, 2014. Ponadto, płótna jej autorstwa wzięły udział w zdjęciach do hiszpańsko-amerykańskiego filmu fabularnego „Embers” w reżyserii Claire Carre, 2015.

ENG: Polish paintress & graphic artist. In the year 2011 she graduated from Academy of Fine Arts in Krakow in the Painting Studios of Professor Teresa Kotkowska-Rzepecka and Professor Leszek Misiak. She has also a university degree in graphic art in the Woodcut Studio of Professor Bogdan Miga. The most important issues of her artistic interests are dynamic colour, brief composition and their synthetic relations to the surroundings. Her works have been used as cover motives for books: „Evil Spirit” („Scriptum” Publishing House, 2005) by the Bulgarian absurdist fiction writer Svetoslav Minkov, „Aquatic names of the Vistula basin” (Polish Academy of Science, 2013) by Doctor Urszula Bijak and has appeared on the cover of the „Women In Art 278 Magazine”, 2014. Her paintings participated also in the filming of Spanish-American movie „Embers”, directed by Claire Carre, 2015. She exhibits in Poland, Spain, Italy, United States, Japan, Great Britain, United Arab Emirates, Bulgaria and Hungary. An author of twenty six solo exhibitions and participant of over sixty group exhibitions and art fairs. Her works are located in Polish and Hungarian art museums and private collections in Europe, Asia and United States.

__________________________________________________________

Kontakt i sprzedaż prac/Contact and direct sale:

e-mail: gasienicart@gmail.com

tel. +48 500 808 065

FB: www.facebook.com/catepillart

Reklamy